zoho workdrive

Quản lý tập tin trực tuyến cho các nhóm làm việc cùng nhau với Zoho Workdrive

Chuyển đổi cách thức làm việc của nhóm - cung cấp cho họ một không gian làm việc chung, an toàn, để ý tưởng của nhóm có một ngôi nhà từ lúc hình thành đến khi hiện thực hóa. Tạo nhóm, phối hợp và làm việc hiệu quả.
image 295

Giới thiệu phương thức mới để các nhóm làm việc cùng nhau

Làm việc theo nhóm

Làm việc theo nhóm

Cung cấp cho nhóm một không gian chung để lưu trữ, sắp xếp và quản lý tập tin, giúp đảm bảo cộng tác liền mạch.

Quản trị nhóm của bạn

Quản trị nhóm của bạn

Cung cấp cho nhóm một không gian chung để lưu trữ, sắp xếp và quản lý tập tin, giúp đảm bảo cộng tác liền mạch.

Quản trị nhóm của bạn

Quản trị nhóm của bạn

Cung cấp cho nhóm một không gian chung để lưu trữ, sắp xếp và quản lý tập tin, giúp đảm bảo cộng tác liền mạch.

image 299

Sáng tạo. Chỉnh sửa. Chia sẻ.

Lên ý tưởng cùng nhau. Suy nghĩ với nhóm của bạn theo thời gian thực bằng Bộ ứng dụng Zoho Office.
Writer Sheet Show

Bổ sung lợi thế của đám mây cho máy tính của bạn

Với TrueSync của WorkDrive, giới hạn lưu trữ của ổ cứng sẽ không còn khiến bạn bận tâm. Bạn có thể truy cập các tập tin và thư mục WorkDrive ngay từ máy tính mà không tốn một bit nào của bộ nhớ cục bộ.
image 300

Bạn đã sẵn sàng?

Cùng tìm hiểu vì sao Zoho Được hàng triệu tổ chức trên toàn thế giới tin dùng
Zoho mail
Scroll to Top