Hỗ trợ giao tiếp trong nhóm dễ dàng để xúc tiến công việc

Tạo mới, chỉnh sửa và chia sẻ bảng tính trực tuyến với Zoho Sheet hoàn toàn miễn phí.
image 273
Nhận thông tin chuyên sâu tức thì

Nhận thông tin chuyên sâu tức thì

Zia trong Zoho Sheet tự động cập nhập các biểu đồ và pivot table, thay bạn biểu diễn dữ liệu một cách sống động.

Dữ liệu sạch lỗi

Dữ liệu sạch lỗi

Xóa bỏ các giá trị trùng lặp, sửa lỗi dữ liệu không đồng nhất và điền ngẫu nhiên các giá trị khuyết thiếu trong dữ liệu bảng tính.

Phân tích số liệu

Phân tích số liệu

Thỏa sức lựa chọn trong hơn 350 hàm tính hoặc tạo hàm tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu tính toán riêng biệt của bạn.

Làm việc, thảo luận và phân tích theo nhóm.

Mọi tính năng bạn cần để cùng sắp xếp và phân tích dữ liệu với đồng nghiệp.
Tạo bảng tính có tính tương tác cao

Tạo bảng tính có tính tương tác cao

Theo dõi tiến độ công việc bằng danh sách kiểm tra, tạo các xác nhận hợp lệ khi nhập dữ liệu và tự động hóa các công việc hàng ngày - hãy coi Zoho Sheet như trợ lý riêng của bạn.

Trải nghiệm cộng tác trực tiếp

Trải nghiệm cộng tác trực tiếp

Cập nhật thông báo đến các thành viên nhóm và cùng tạo báo cáo theo thời gian thực. Thảo luận, tranh luận, phản ứng và giải quyết các bình luận theo nhóm.

Kiểm soát dữ liệu

Kiểm soát dữ liệu

Ngăn chặn và phân tích những thay đổi trên tập tin dữ liệu bằng cách sử dụng khóa cấp người dùng và tính năng biên bản kiểm tra. Với các sao lưu phiên bản mặc định, bạn sẽ không còn phải lo lắng sự cố mất dữ liệu nữa.

Công bố dữ liệu cho mọi người

Công bố dữ liệu cho mọi người

Công bố những vùng tính nhất định trong bảng tính hoặc toàn bộ tập tin trực tuyến và nhúng tập tin dưới dạng một tài liệu tham chiếu hoặc báo cáo vào trang web hoặc blog của bạn hoặc thậm chí tạo một môi trường ảo tập hợp các mẫu bảng tính mới của bạn.

Tương thích với Excel

Tương thích với Excel

Thoải mái làm việc với các tập tin có định dạng Microsoft Excel và các định dạng khác như .ods, .csv và .tsv. Bạn thậm chí có thể tải các bảng tính về dưới dạng tập tin .pdf và.html hoặc in ra để tham khảo.

Dễ dàng di chuyển giữa các ổ đĩa

Dễ dàng di chuyển giữa các ổ đĩa

Di chuyển các tập tin bảng tính từ các ổ đĩa đám mây khác như Google Drive, OneDrive, Dropbox và Box đến Zoho Sheet nhanh tức thì. Không còn nỗi lo mất định dạng hoặc bản sao trùng lặp.

Scroll to Top