Quan tri nguon nhan luc 3

Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức

Quản trị nguồn nhân lực là bộ phận cấu thành và không thể thiếu của Quản trị kinh doanh. Chúng bao gồm tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức. Cùng ZHS tìm hiểu về mục tiêu và nguyên tắc của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức.

Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức

4 mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

Mục tiêu chung của quản trị nguồn nhân lực là cung cấp cho tổ chức một lực lượng lao động có hiệu quả bao gồm số lượng và chất lượng. 

Mục tiêu xã hội

Doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu và các thử thách của xã hội, hoạt động kinh doanh vì lợi ích của xã hội.

Mục tiêu của tổ chức

Quản trị nguồn nhân lực cung cấp nhân sự để từng bộ phận thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó xây dựng cơ cấu, tổ chức nhân sự tương ứng với cơ cấu hoạt động chung của tổ chức.

Mục tiêu chức năng và nhiệm vụ

Từng bộ phận trong tổ chức sẽ có chức năng và nhiệm vụ, mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực là giúp cho các bộ phận thực hiện và hoàn thành được chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức.

Mục tiêu cá nhân

Đây được coi là mục tiêu hàng đầu của quản trị nguồn nhân lực vì đáp ứng được mục tiêu cá nhân từ đó động viên khích lệ sự nỗ lực của họ, nhằm giúp họ thành công một cách hiệu quả, đóng góp vào thành công của tổ chức.

9 nguyên tắc cơ bản của quản lý nguồn nhân lực

Các nguyên tắc cơ bản của một nhà quản lý cần biết để quản trị nguồn nhân lực là:

Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức

Nguyên tắc tăng trưởng cá nhân

Việc duy trì sự cam kết và lòng trung thành rất cần yếu tố này. Bất kỳ tổ chức nào cung cấp cho nhân viên cơ hội bình đẳng để phát triển cũng đem lại sự hài lòng và an toàn trong công việc. Trách nhiệm của người quản lý là thúc đẩy tiềm năng tối đa của họ.

Nguyên tắc lựa chọn đúng

Tuyển dụng là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của bộ phận nhân sự. Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng nên tìm những người phù hợp cho mọi công việc. Bất kể sự không phù hợp ở cấp độ cơ bản, tất cả các nguyên tắc còn lại đều thất bại.

Nguyên tắc cho phép sự tham gia bình đẳng

Mọi nhân viên phải luôn cảm thấy mình có tiếng nói trong tổ chức. Nó mang lại cảm giác sở hữu vô cùng tự động thúc đẩy hiệu suất và sự cam kết.

Nguyên tắc Thanh toán Công bằng

Thù lao mà nhân viên nhận được đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tổ chức. Khối lượng công việc được thực hiện và trách nhiệm mà cá nhân nắm giữ phải xác định thang lương. Việc nắm tổng kết đúng đầu việc để xác định hiệu suất nhân sự là vô vùng cần thiết ở nguyên tắc này. Qua đó đem lại sự công bằng, nhân viên được trả công xứng đáng với những gì họ đã cố gắng và trung thành với tổ chức.

Nguyên tắc khuyến khích

Việc khuyến khích thúc đẩy nhân viên làm việc là việc cần thiết đối với mọi doanh nghiệp và tổ chức. Người quản lý cần xét thành tích của nhân viên thường xuyên và khen thưởng cho họ khi thực hiện tốt.

Nguyên tắc phẩm giá lao động

Nhân viên ở tất cả các cấp Quản lý phải nhận sự tôn trọng. Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của Quản lý.

Nguyên tắc quản lý lao động

Ban lãnh đạo và nhà quản lý cũng có trách nhiệm tuân thủ các quy định và luật lao động. Họ cũng phải chuẩn bị để thực hiện các hành động cần thiết trong trường hợp vi phạm các luật này.

Nguyên tắc làm việc theo nhóm

Nên thường xuyên tổ chức các hoạt động và hội thảo cho nhân viên. Điều này nhằm giúp nhóm đặt ra các mục tiêu chung sẽ mang lại các lợi ích chung cho tổ chức. Vai trò của bộ phận nhân sự là giữ cho một nhóm có động lực và cũng thúc đẩy tình cảm tôn trọng lẫn nhau và tình bạn thân thiết giữa họ.

Nguyên tắc thịnh vượng quốc gia

Người đứng đầu tổ chức giúp nhân viên nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn. Ngoài việc đóng góp vào các mục tiêu của tổ chức, nó cũng phải đóng góp vào sự thịnh vượng của Quốc gia. Nói một cách dễ hiểu, khi doanh nghiệp làm ăn tốt thì nền kinh tế phát triển tốt.

3 hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực có 3 hoạt động chủ yếu như sau:

Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức

Thu hút, hình thành nguồn nhân lực

Các doanh nghiệp nên thường xuyên tiến hành đánh giá nhu cầu của nguồn nhân lực cũng như phân tích, thiết kế công việc, biên chế nhân lực để đảm bảo có đủ nhân viên về số lượng lẫn chất lượng, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực chú trọng vào các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho toàn bộ đội ngũ nhân viên, đảm bảo nhân viên có kỹ năng trình độ cần thiết để hoàn thành công việc được giao. 

Hơn thế nữa doanh nghiệp cũng nên tạo điều kiện để nhân viên phát huy tối đa năng lực, triển khai các hoạt động đào tạo khi có bất kỳ sự thay đổi về nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới.

Duy trì nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực phải chú trọng đến việc duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong tổ chức. Bao gồm các công việc sau:

 • Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên.  
 • Xây dựng và quản lý hệ thống thù lao lao động.  
 • Thiết lập và áp dụng các chính sách, phúc lợi, phụ cấp cho nhân viên.  
 • Duy trì và phát triển các mối quan hệ lao động tốt đẹp để tạo ra môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, giúp nhân viên thỏa mãn với công việc của mình. 

Giải pháp để quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

Nắm rõ chức năng, nguyên tắc và mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực sẽ giúp những người làm việc trong ngành Quản trị nhân sự hiểu rõ hơn tầm quan trọng và nhiệm vụ của mình trong công việc.

ZHS xin giới thiệu cho các nhà quản trị phần mềm hỗ trợ trong quá trình quản trị nhân sự –  Zoho People.

Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức

Không cần mất thời gian tìm kiếm trong hộp thư đến của bạn hay lục tung mớ giấy tờ nữa. Giờ đây bạn đã có thể phân loại tất cả tài liệu của mình, cho phép truy cập dễ dàng vào các loại tài liệu như chính sách và chia sẻ thông tin mật cho đúng người. Đây là những gì bạn nhận được khi sử dụng Zoho People.

 • Trung tâm lưu giữ dành cho mọi tài liệu của bạn

Tủ hồ sơ Zoho People giúp bạn sắp xếp, tổ chức và lưu trữ tài liệu an toàn. Bạn có thể lưu trữ và chia sẻ các tài liệu chung như chính sách và sổ tay bên dưới các tập tin của tổ chức để thuận tiện liên lạc hơn. Các tài liệu mật như tập tin đánh giá, hồ sơ hạnh kiểm và thông tin nhạy cảm khác có thể được lưu trữ dưới dạng tập tin nhân viên có yêu cầu quyền truy cập.

 • Thông báo đã được chú ý

Thông báo cho nhân viên qua email mỗi khi có tập tin mới được thêm vào tủ. Cải thiện nhận thức về các chính sách của công ty và tăng mức hiển thị của các chính sách này trong toàn tổ chức của bạn.

 • Lưu trữ an toàn thông tin nhạy cảm

Chia sẻ các tài liệu quan trọng với nhân viên, vai trò hay truy cập từ một vị trí cụ thể. Bạn có thể tăng cường tính bảo mật bằng cách chia sẻ tài liệu trực tiếp cho người quản lý báo cáo.

 • Quản lý nhân sự dễ dàng

Zoho People cung cấp đầy đủ công cụ cần thiết để giúp đội ngũ nhân sự và nhân viên luôn hiệu quả, được cập nhật và năng suất mọi lúc mọi nơi.

 • Nhập môn
 • Công cụ theo dõi sự có mặt
 • Công cụ theo dõi nghỉ phép
 • Theo dõi thời gian
 • Xử lý lịch làm việc theo ca

Hy vọng là thông qua những thông tin mà ZHS chia sẻ, bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích về mục tiêu và nguyên tắc của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức. Nếu bạn cảm thấy hứng thú với Zoho People cũng như Zoho Workplace, liên hệ ngay đến ZHS.vn bằng cách gọi điện tới số điện thoại 024.9999.7777 hoặc click vào ô chat ở góc phải của màn hình, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ bạn lựa chọn cho mình một dịch vụ Zoho phù hợp nhất.

0 0 Các bình chọn
Rating
Đăng ký
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Scroll to Top