Kiến tạo không gian mạng cho doanh nghiệp

Đăng ký Zoho Workplace Standard

photo

Zoho Workplace Standard

Nền tảng trải nghiệm khách hàng hợp nhất
109.000 đ
/người dùng/tháng*
  • Lưu trữ Email cho nhiều tên miền với hộp thư 30GB / người dùng.
  • Lưu trữ Workdrive 05 GB / người dùng.
  • Cộng tác làm việc với bộ ứng dụng Writer, Sheet, Show.
  • Cùng liên lạc nội bộ qua ứng dụng Cliq.
  • Hội họp tối đa 10 người với Online Meeting.
Các ứng dụng đi kèm bao gồm
Mail File Management Chat Spreadsheet Word Processor Presentation Social Intranet Online Meeting
Đồng thời hỗ trợ cho các thiết bị di động
iOS Android
Đăng ký Workplace Standard
Name

So sánh tính năng trong các gói

So sánh chi tiết Các gói Mail Các gói Workplace
Mail Lite 5 | 10
Mail Premium
Workplace Standard
Workplace Professional
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng lưu trữ mỗi người dùng Từ 5 GB | 10 GB / người dùng 50 GB / người dùng 30 GB / người dùng 100 GB / người dùng
Dung lượng lưu trữ trong WorkDrive Team mỗi người dùng - - 10 GB / người dùng 100 GB / người dùng
Hỗ trợ và di chuyển
Hỗ trợ 24x7 (email, chat và gọi điện)
Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động
Công cụ di chuyển
Zoho Mail
Webmail
Giới hạn tập tin đính kèm (Mail) 30 MB 40 MB 30 MB 40 MB
Giới hạn tập tin đính kèm lớn (Mail) Tối đa 250 MB Tối đa 01 GB Tối đa 500 MB Tối đa 01 GB
Nhóm email
Chia sẻ email
Chia sẻ thư mục có ủy quyền
Thu hồi email
Chuyển tiếp email
ActiveSync
Bí danh email
Bí danh tên miền
Đăng nhập tùy chỉnh
Gắn nhãn trắng - -
Tích hợp SSO dựa trên SAML
Mã hóa S/MIME - -
Mã hóa TLS
Lưu giữ email - -
eDiscovery (Mail) - -
Ứng dụng Zoho Mail cho iOS và Android
Ứng dụng di động Zoho Mail Admin
Ứng dụng di động Streams để cộng tác nhóm
Zoho Workdrive
Dung lượng lưu trữ tập tin trực tuyến (Dung lượng lưu trữ nhóm) - -
Giới hạn tải lên tập tin - - 01 GB 01 GB
Chia sẻ tập tin và thư mục - -
Tìm kiếm nội dung phổ quát - -
Chia sẻ tập tin ra bên ngoài - - Hỗ trợ nhiêu liên kết mỗi tập tin Hỗ trợ nhiêu liên kết mỗi tập tin
Mã hóa trên thiết bị lưu trữ (AES 256 bit) và mã hóa SSL/TLS - -
Xem trước hơn 160 định dạng tập tin - -
Thư mục nhóm - -
Kiểm soát truy cập chi tiết - -
Vai trò và quyền - -
Chia sẻ cấp thư mục con - -
Thông báo chưa đọc - -
Bảng chỉ số quản trị - -
Quản lý người dùng - -
Các liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu - -
Đồng bộ hóa máy tính - -
Zoho Writer, Sheet và Show
Trình chỉnh sửa tài liệu trực tuyến - -
Phần mềm bảng tính trực tuyến - -
Công cụ thuyết trình trực tuyến - -
Ứng dụng Zoho Writer cho iOS và Android - -
Ứng dụng Zoho Sheet cho iOS và Android - -
Ứng dụng Zoho Show cho iOS và Android - -
Calendar
Lịch tích hợp
Đặt trước tài nguyên - -
Đồng bộ lịch
Lịch nhóm
Xếp lịch hẹn
Lịch trên thiết bị di động
Nhiệm vụ
Nhiệm vụ
Nhiệm vụ con
Nhiệm vụ nhóm
Chia sẻ nhiệm vụ
Nhiệm vụ định kỳ
Hỗ trợ tập tin đính kèm trong nhiệm vụ
Thêm thư dưới dạng nhiệm vụ
Liên kết nhiệm vụ với Mail
Truy cập trên thiết bị di động vào nhiệm vụ thông qua ứng dụng Streams
Ghi chú
Ghi chú
Ghi chú nhóm
Giấy ghi chú
Chia sẻ ghi chú
Hỗ trợ tập tin đính kèm trong ghi chú
Thêm thư dưới dạng ghi chú
Liên kết ghi chú với Mail
Truy cập trên thiết bị di động vào ghi chú thông qua ứng dụng Streams
Zoho Cliq
Nhắn tin theo thời gian thực
Chat/Kênh dành cho nhóm
Cuộc gọi thoại và video
Ứng dụng Zoho Cliq cho iOS và Android
Số lượng tin nhắn có thể tìm kiếm - - Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng lưu trữ tập tin - - 100 GB cho tổ chức 100 GB mỗi người dùng
Số lượng người tham gia tối đa mỗi kênh - - 100 100
Quản lý và bỏ quản lý người dùng - -
Đăng nhập Google/Google Apps - -
Đăng nhập một lần dựa trên SAML (SSO) - -
Chia sẻ màn hình - -
Làm việc từ xa - -
Thông báo đã đọc - -
Làm mới thương hiệu - - -
Miền tùy chỉnh - - -
Email tùy chỉnh - - -
Vai trò và quyền của người dùng tùy chỉnh - - -
Nhóm người dùng (Nhóm) - - -
Kênh bên ngoài - - -
Kênh đa nhóm - - -
Kênh thông báo - - -
Chính sách bảo mật dành riêng cho các nhóm - - -
Báo cáo - - -
Chat với khách - - -
Zoho Meeting
Hội nghị truyền hình - - Tối đa 10 người tham gia Tối đa 100 người tham gia
Chia sẻ màn hình - -
Lưu trữ đám mây cho tối đa 10 bản ghi - -
Ứng dụng Zoho Meeting cho iOS và Android - -
Zoho Connect
Mạng nội bộ kiểu mạng xã hội với các nhóm không giới hạn - - -
Quản lý nhiệm vụ và kiến thức - - -
Quyền truy cập của người dùng bên ngoài - - - 5 người dùng bên ngoài mỗi thành viên
Diễn đàn - - -
Ứng dụng Zoho Connect cho iOS và Android - - -
Scroll to Top