Chloé

Avatar of Chloé
bao-lai-va-nhac-nho-luon-cap-nhat-email-va-cong-viec-ban

Báo lại và Nhắc nhở: Luôn cập nhật các email và công việc của bạn!

Liên lạc qua email gần như đã trở thành một hoạt động sống trong thế giới doanh nghiệp. Bạn có thường xuyên mở email và quyết định trả lời sau, chỉ để nó bị ẩn trong hàng loạt email bạn nhận được hàng ngày? Làm thế nào khi bạn quên lịch họp hoặc bỏ lỡ …

Báo lại và Nhắc nhở: Luôn cập nhật các email và công việc của bạn! Read More »

Scroll to Top